About Hoxa
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary making Internet.
Get in Touch
open

Her finner du oversikten over konfirmantene i Brekken, Glåmos og Røros menigheter mai 2023.

 

Glåmos kirke torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag) klokka 11

Jonas Hjertmoen  

Solveig Marie Dieter-Bendixvold  

    

Røros kirke lørdag 20. mai klokka 10:30

Amalie Evavold Ydse  

Ane Eggen  

Anna Wessel Skjeveland  

Daniel Sundt Gravseth  

Ella Myran  

Even Jeshua Løseth Brynhildsvold  

Ingvild Skancke Lundh  

Johannes Hofstad  

Kristian Flønes Sorken  

Markus Langeng  

Martin Götze  

Tia Elen Kjærem Hindklev  

Vebjørn Engan  

    

Røros kirke lørdag 20. mai klokka 12:00

Arnt Helge Frøseth Johansen  

Asmund Zimmermann  

Cornelius Aas Malmroth  

Dina Olsen  

Edvard Leander Lundquist Langen  

Ela Roll  

Ellen Nilsgård  

Hallstein Solbakk-Svendsen  

Henning Nordbrekken Tørres  

Inga Meli  

Inger Kroken Dahl  

Ingvild Moen Selboe  

Jakob Hellandsjø  

Johannes Soldal Feragen  

Juni Elen Henriksen Kelly  

Kaja Haugom  

Leandra Michelle Moseng Lagos  

Louise Bergstrøm Løkken  

Magnus Rian  

Maja Ryttervoll  

Maja Olise Engan-Holden  

Malin Skott-Vangsgjelten  

Odin Homnes  

Oliver Nyrud Nøkleby  

Robin Garberg Hagen  

Trygve Aas Kristoffersen  

Vilmer Sjøvold Røsten  

    

Konfirmasjon i Saemien åålmege (Røros kirke 13. august 2023)  

Isak Aksel Rensberg (Røros menighet)

Jåvva Danielsen (Brekken menighet)

Matheus Bransfjell (Brekken menighet)

 

 

 

Vi trenger ny sokneprest med sete i Brekken og Glåmos menighetsråd. Søk her!  Søknadsfrist: 18.05.2023

Stillingstittel: Sokneprest i Gauldal prosti, med Glåmos og Brekken, Røros og Hitterdal som skærskilt tjenesteområde

Arbeidsgiver: Den norske kirke

Stilling: fast, 100% 

 

Området

De fire soknene tilsvarer Røros kommune (Sørsamisk: Rossen tjïelte) og lengst sør i Trøndelag fylke og Nidaros bispedømme. Kommunen har rundt 5600 innbyggere, hvorav rundt 3850 bor i Bergstaden (tettstedet) Røros (Sørsamisk: Plaassja). 
Det er fire soknekirker, ei fjellkirke samt et krematoriekapell i fellesrådsområdet.
Den utlyste stillingen har sete i to menighetsråd: Brekken og Glåmos. Glåmos kirke feirer 100 år i 2026 og dette vil være menighetens satsningsområde i neste menighetsrådsperiode.
Menighetsrådene i Glåmos og Brekken har begynt et lite samarbeid og møtes en til to ganger i halvåret. Menighetene har også tradisjon med flere gudstjenester utenfor kirkerommet i løpet av året og det forventes at soknepresten vil være med å videreutvikle disse tradisjonene.
Bergstaden Røros og omlandet har verdensarvstatus, og hele kommunen er preget av en sterk historisk bevissthet og et rikt kulturliv. I Glåmos menighet ligger Ratvolden, dikterhjemmet til Johan Falkberget. Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Røros-regionen. Røros kommune er sørsamisk språkforvaltningskommune. Det er gode muligheter for friluftsliv i kommunen.
Røros kommune besøkes av mange turister hvert år, noe som også setter sitt preg på kirkelivet i menighetene i fellesrådsområdet, særlig i og rundt Røros kirke. Menighetene er ellers preget av en tradisjonell folkekirkelighet, med høy oppslutning blant kirkas medlemmer om livsritene. Andre kirkesamfunn som er representert i kommunen er Frelsesarmeen (Røros korps) og Røros Pinsemenighet.
Det er barne- og ungdomsskole på Røros, barneskoler i Brekken og Glåmos, samt videregående skole på Røros. Det er også barnehager både i Brekken og på Glåmos og flere barnehager på Røros. Barnehagene deltar på julevandringer i adventstida, og prestene samarbeider ellers med skolene om kirkebesøk i tråd med skolens læreplan.
På Røros ligger Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter med omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt Gjøsvika sykehjem som særlig er tilrettelagt for brukere med demens. Prestene har regelmessige andakter ved begge sykehjem og gudstjenester på institusjonene i forbindelse med jul og påske.

Menighetene betjenes fra kirkekontoret på Røros, som ligger i Kjerkgata 39, tvers over gata for Røros kirke. Der arbeider to sokneprester, kirkeverge, kantor, menighetspedagog, kirketjenere og sekretær. Her møtes staben til koordinerende stabsmøter. Prestene deler ansvar for gudstjenester, gravferder og vigsler i alle fire sokn, og organiserer arbeidet i tjenesteuker. Begge sokneprestene har også ansvar for konfirmantundervisning og deltar i arbeidet med trosopplæring. Like ved siden av Røros kirke, ligger menighetshuset, som brukes både i forbindelse med konfirmantundervisning, trosopplæringsarbeid og korarbeid for barn og unge.

Kirkelig statistikk for de fire soknene.
Røros: 51 gudstjenester i 2022, Brekken: 16 gudstjenester i 2022, Glåmos: 13 gudstjenester i 2022, Hitterdal: 9 gudstjenester i 2022
Antall medlemmer i soknene: Røros (3375), Brekken (428), Glåmos (402), Hitterdal (56).
Antall gravferder (2022): 66, Antall vigsler (2022): 20, Antall konfirmanter (2023): 40 

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Soknepresten vil ha sete i Glåmos og Brekken menighetsråd.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, tjenesteuker og samarbeid med andre prester i prostiet inkludert deltagelse i beredskap.

 

Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester. Kjennskap til sørsamisk kultur og tradisjon vil være en fordel.Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

 

Personlige egenskaper

Vi ønsker en prest som
kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen og som har evner og lyst til å gå inn i de lokale utfordringer
har gode samarbeidsevner og kan bidra til trivsel og engasjement
er en folkelig allround-prest med sans for folkekirka
er god på samarbeid med frivillige.
har interesse for kultur i vid forstand.

 

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning
Bispedømmet har mål om å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.For ytterligere informasjon, se hjemmesidene til Røros kommune, Nidaros bispedømme og  Røros kirkelige fellesråd.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes via kirkejobb.no - Nidaros bispedømme 

 

 

 

 

 

Velkommen til kirke i påska!

Påsketulipaner

Palmesøndag 2. april

Kl. 12:00 Sportsgudstjeneste på Skottmikkelvollen

kl. 18:00 Kveldsmesse i Røros kirke

Liturg: Vivi S. Johnsbråten

Organist: Alf Hulbækmo

 

Mandag i den stille uke 3. april

Kl. 18:00 Orgelkonsert med Victoria Ulriksen i Røros kirke 

Gratis inngang

 

Onsdag i den stille uke 5. april

Kl. 18:00 Påskesangkveld i Glåmos kirke

Liturg: Vivi S. Johnsbråten

Organist: Alf Hulbækmo

 

Skjærtorsdag 6. april

Kl. 13:00 Sportsgudstjeneste på Fjellkirka

kl. 18:00 Kveldsmesse i Røros kirke

Liturg: Harald Hauge

Organist: Alf Hulbækmo

 

Langfredag 7. april
Kl. 13:00
Sportsgudstjeneste på Fjellkirka

kl. 18:00 Pasjonsgudstjeneste i Røros kirke

Liturg: Harald Hauge

Organist: Alf Hulbækmo

 

Påskeaften 8. april

kl. 23:00 Påskenattsmesse i Røros kirke

Liturg: Vivi S. Johnsbråten

Organist: Alf Hulbækmo

 

Påskedag 9. april

kl. 11:00 Høymesse i Røros kirke med biskop i Nidaros 

kl. 18:00 Kveldsmesse i Brekken kirke

Liturg: Harald Hauge

Organist: Alf Hulbækmo

 

Fjellkirka på Enarvola er åpen 11-15 hver dag 2.-10. april

kl. 13:00 (hver dag) Sportsandakt i kirkerommet

Skjærtorsdag og langfredag er det sportsgudstjeneste i kirkerommet ved prest (se over) 

 

 

 

 

Årsmeldingene for 2022 fra menighetene publiseres her etter hvert som de godkjennes av årsmøtene i menighetene. Klikk på lenkene for å lese den aktuelle årsmeldingen. 

 

Årsmelding for Røros menighet 2022 (klikk på bildet):

 

 

 

Årsmelding for Brekken menighet 2022

Årsmelding for Glåmos menighet 2022

Årsmelding for Hitterdal menighet 2022

 

Årsmelding for Røros kirkelige fellesråd 2022 

 

 

Rørosmartnan

 

Rørosmartnan 2023 (den 168. Rørosmartnan) begynner tirsdag 21. februar. Røros menighet er også en del av martnaslivet.

 

Ved hjelp av frivillige holder vi Bergstadens Ziir åpen for publikum alle martnasdagene. Kirka er åpen kl. 11:00-15:00 tirsdag og onsdag og 11:00-13:00 torsdag, fredag og lørdag. Det er gratis adgang.

 

Onsdag kveld blir det tradisjonen tro Forbondemesse i Bergstadens Ziir. Årets messe begynner kl. 19:30 og har overskriften "Vintervegen". Det er gratis adgang og stemningsgaranti, og det blir anledning til å gi en gave til Forbonderiksdagen ved utgangen. Dørene åpner 19:00.

 

Flere av de andre kveldene i martnasuka er det konserter i kirka. Tirsdag kveld kan du høre Sangforeningen og Christina Undhjem. Torsdag spiller Sønvis Dan Andersson. Fredag kan du oppleve Røros Storband i samspill med solist Julie Dahle Aagård, og lørdag spiller Dalakopa konsert på den femte martnasdagen.

 

Søndag 26. februar stilner martnaslivet av. Høymessen klokka 11 denne søndagen feires i Brekken kirke.

 

Ha en trivelig martnasopplevelse, og velkommen til kirke!

 

 

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.