Legatavtale med kirkevergen

Den følgende informasjonen er også tilgjengelig i pdf-format, se lenke til høyre.

 

Opprettelse av legatavtale

Røros kirkelige fellesråd administrerer over 100 legater på kirkegårdene i Røros prestegjeld. En legatavtale innebærer at kirkevergen sørger for innkjøp av blomster, opparbeiding av bed, planting og vanning på den enkelte grav. Dette utløser også en god del administrativt arbeid med legatene - ajourhold, oppfølging, listeføring og kontakt med publikum.

 

Legatavtalen inngås mellom kirkevergen og ansvarlig for gtavstedet. Avtalen signeres av begge parter og konto opprettes i bank av ansvarlig for gravstedet. Da har vi en gyldig legatavtale og grava blir ført opp på planteliste for førstkommende sommer.

 

Kostnad

Årsprisen for et gravlegat inkluderer: Planting i plantekasser, vanning og administrasjon; totalt kr 750,00. Denne summen trekkes av det enkelte gravlegat etter at planting er foretatt og overføres til kirkevergens vedlikeholdskonto. Vedlikeholdskontoen brukes til alle innkjøp som kirkevergen gjør i forbindelse med legatgravene. Årskostnaden vil bli revidert jevnlig.

 

Engangskostnader for nye legat er kjøp av plantekasser kr 1.150,00 pr. kasse (pris pr. 2019) + nedsetting kr 350,00, totalt kr 1.500,00.

 

Avslutning av legatavtale

Avtaler som ikke tilføres ny kapital avsluttes og overføres til vedlikeholdskontoen når det innestående beløp kommer under kr 300,00. Regnskapene for legatene og vedlikeholdskontoen blir revidert hvert år.

 

Avtaler inngått etter 1. mai 2008 vil bli fakturert etter disse opplysningene.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.