Å konfirmere betyr å bekrefte. I kirken forstår vi konfirmasjonen som en bekreftelseshandling, og det er dåpen som tenkes bekreftet. Gjennom en forbønnshandling i kirken får du en bekreftelse på at Guds løfte i dåpen fortsatt gjelder like mye som den dagen du ble døpt.

 

Mange opplever at konfirmasjonstiden er en viktig tid til å avklare tanker rundt spørsmål som har med tro og tvil og kirke å gjøre. Konfirmasjonstiden kan bli en bekreftelsestid også i forhold til tilhørighet til kirken og kirkens felles tro.

 

Her følger en del generell informasjon om konfirmasjonstiden i menighetene våre. Informasjon om påmelding til konfirmantundervisningen finner du aller nederst på siden.


Konfirmasjon i Røros prestegjeld

Det å tenke rundt de store spørsmålene i livet er en prosess som tar tid. Derfor har vi en forberedelsesfase som strekker seg over 9 måneder før selve konfirmasjonen. I løpet av disse månedene får man være med på mye spennende. Opplegget i konfirmasjonstiden varierer en del fra sted til sted i landet. I vårt område har vi valgt å konsentrere oss om et hjelpemiddel som kalles for Kristuskransen.

 

Kristuskransen er en bønnekrans utviklet av den svenske biskopen Martin Lönnebo. Kristuskransen har 12 ulike runde perler som står for ulike tema knyttet til kristen tro, samt 6 avlange stillhetsperler som er ment som en hjelp til å søke Gud i stille bønn og ordløs meditasjon.

 

Som konfirmant i Røros prestegjeld bruker man et år på å bli kjent med Kristuskransen. Gjennom 12 samlinger i løpet av året blir man ført inn i tema knyttet til de ulike perlene i kransen. Hver samling inneholder tid avsatt til bønn og ulike former for meditative øvelser, men det skjer selvsagt mye annet også på disse samlingene! I tillegg til disse undervisningssamlingene inneholder konfirmasjonstiden:

 •  - 8 obligatoriske gudstjenester med innlagt ministranttjeneste
 •  - Helg på Tron Ungdomssenter ved Tynset
 •  - Deltagelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Konfirmasjon og dåp

Fordi kirkelig konfirmasjon forstås som en bekreftelse av dåpen, forutsettes det at man er døpt for at man skal kunne delta i selve forbønnshandlingen på konfirmasjonsdagen. Dersom du ikke er døpt kan du likevel følge det kirkelige forberedelsesopplegget fram mot konfirmasjonsdagen. Dersom du kommer fram til at du ønsker det kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Viktige gudstjenestedatoer i konfirmantåret 2019-2020

Datoer for planlagte konfirmasjonsgudstjenester i 2020 er:

 • - Glåmos kirke, torsdag 21. mai 2020 kl. 11:00
 • - Bergstadens Ziir, lørdag 23. mai 2020 kl. 11:00
 • - Brekken kirke, søndag 31. mai 2020 kl. 11:00

Andre viktige felles gudstjenester i konfirmasjonstiden er presentasjonsgudstjenesten om høsten og samtalegudstjenesten ("overhøringen") like før konfirmasjonen.

 

I forbindelse med oppstart av konfirmantåret blir konfirmantene presentert for menigheten i rammen av en gudstjeneste. Datoene for disse gudstjenestene er:

 • - Glåmos kirke, søndag 1. september 2019 kl. 18:00 (NB! Merk tidspunkt!)
 • - Bergstadens Ziir, søndag 8. september 2019 kl. 11:00
 • - Brekken kirke, søndag 15. september 2019 kl. 11:00
Samtalegudstjenesten er dagen da vi oppsummerer konfirmantåret og samler trådene før den store konfirmasjonsdagen. Følgende dager og tider planlegges:

 • - Glåmos kirke: dato/tidspunkt ikke endelig bestemt (søndag før konfirmasjon er 17. mai)
 • - Bergstadens Ziir, torsdag 21. mai 2020 kl. 18:00 (NB! Merk tidspunkt!)
 • - Brekken kirke, torsdag 28. mai 2020 kl. 18:00 (NB! Merk tidspunkt!)

Informasjonsbrosjyre og påmelding

Informasjonsbrosjyren om det kirkelige konfirmasjonsopplegget i Rørosmenighetene som sendes ut til alle døpte i 2005-kullet kan lastes ned i pdf-format ved å klikke her.

 

Påmelding til konfirmasjonsopplegget skjer elektronisk. Påmelding gjøres i to "etapper": Ved å fylle ut dette skjemaet (klikk på lenken) og ved å betale inn egenandelen på kr. 650,- til konfirmantarbeidets kontonr. 4280.05.44380 eller til Vipps 549131 (NB! Husk å merke innbetalingen men konfirmantens navn!). Påmelding til konfirmantåret 2019-2020 gjøres innen mandag 19. august 2019.

 

 

Besøke Røros kirke

Bergstadens Ziir, også bare kjent som Røros kirke, ble bygd i kobberverkets glanstid “til Guds ære og bergstadens pryd” - "ziir" betyr "pryd". Mange som besøker bergstaden Røros ønsker også å se Ziiren. Opplysninger om åpningstider utenom annonserte arrangement finner du her.

 

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.