Vi døpes inn i et lærende fellesskap

Når vi døpes, døpes vi inn i Kirken. Vi blir en del av den verdensvide kirke som startet med noen få disipler for 2000 år siden, og som har vokst til et mangfoldig og stort fellesskap i hele verden. Vi blir også en del av vår lokale kirke. Kirke er noe vi er sammen, og dåpen er starten og inngangen til dette. Helt konkret vises dette relasjonelle ved dåpen ved at den som døpes får faddere. Faddere er andre døpte mennesker som er over 15 år, og de får et ansvar for deg når du døpes:

Dere skal være vitner om at barnet/barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar:

  • å vise omsorg for henne/ham/dem,
  • be for henne/ham/dem, 
  • lære henne/ham/dem selv å be
  • hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd,

så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.

 

(Fra Dåpsliturgien til Den norske kirke)

Dåpen er et trygt fundament for liv og død. Det er en ramme for livet. Det er en hage å leke i. Det er et hus å søke ly i. Det er et fellesskap å lære i. Dåpsopplæring er å gi alle døpte kjennskap til dette fundamentet – hvor stort, rikt, sterkt og solid det er. Dåpsopplæring fokuserer ikke på den enkeltes overbevisning og tro, men på kirkas tro som vi får være i. Det er ikke min tro jeg skal leve i, men kirkas tro. Jeg hører til i kirkas tro, uansett om jeg merker det eller forstår det, og hvis jeg forblir i huset, kan jeg gjøre den til min.

Døpefonten står i kirken
De små barna døpes der.
Hvite lys med klare flammer
minner om at Gud er nær.

Jeg ble kristen der i dåpen.
Det står skrevet i Guds ord
at jeg har en Far i himlen,
og at Jesus er min bror.


T: Anders Frostenson
O: Olaf Hillestad
Nr 585 i Norsk salmebok

 

 

 

 

Hvordan kan jeg lære om kirke og tro?

Fadderne dine står ikke alene om å gi deg tilgang til kirkas tro. Menighetene og de ansatte i kirka har også dette i oppgave. Kirka er et lærende fellesskap der vi kan leve, vokse, leke og lære hele livet. Den beste måten å lære om kirka, er å gå på gudstjeneste, delta i liturgien, bla i salmeboka og høre de ulike bibeltekstene som leses i løpet av et kirkeår. For den som jevnlig går til kirke, blir tro etter hvert noe kroppslig som vi lever. Det blir noe som bærer oss gjennom livet, som gir oss retning og trygghet i en kaotisk verden.

 

Katekisme

Det kan være greit for alle døpte å ha en kortfattet fremstilling av den kristne tro som de døpes til, så de kan delta i fellesskapet og føle eierskap til det. Katekisme er et gresk ord for en slik kortfattet sammenfatning av både lære og sentrale praksiser. I den lutherske kirke er «Luthers lille katekisme» en slik sentral tekst som er brukt i dåpsopplæringen i mange hundre år. Luthers lille katekisme gir en kort forklaring til de ti bud, trosbekjennelsen, fadervåret, dåpen og nattverden. Sentrale tekster og praksiser som gir åpninger inn til hele det kristne trosuniverset, og som er selve fundamentet for troslivet.

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.