Gifteringer

 

Et ekteskap blir, i følge Den norske kirkes vigselsliturgi, forstått som inngått når to voksne mennesker frivillig og i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap – og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet.

 

En ekteskapsinngåelse kan skje borgelig eller kirkelig – juridisk sett er det ingen forskjell. En kirkelig vigsel har likevel et kristent perspektiv i tillegg til den juridiske siden. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. Det kan feires nattverd innenfor rammen av vielsen.

 

Under Kirkemøtet i januar 2017 ble det vedtatt en ny vigselsliturgi utformet i et kjønnsinkluderende språk. Det betyr at alle par nå er velkomne til å gifte seg i Den norske kirke. I Røros-menighetene forretter vi alle slags vigselsseremonier med glede, uansett parkombinasjon.

 

Ektepar som er viet borgelig, kan i ettertid velge å ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Denne ordningen er også åpen både for likekjønnede og ulikekjønnede par.

 

Vigselsordningen

Vigselsordningen som brukes i Den norske kirke, åpner for at brudeparet selv kan være med på utformingen av seremonien.

 

Ordingen gir rom for at noen fra bryllupsfølget kan medvirke ved noen av de liturgiske leddene. En kan legge inn i handlingen musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med tenning av lys. Blant de kulturelle innslagene kan det også åpnes for elementer som understreker brudeparets etniske bakgrunn.

 

Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest, og det musikalske stoffet av kantor/organist.

 

Hvis den ene part tilhører et annet kirkesamfunn enn Den norske kirke, kan det etter godkjenning av biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

 

Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal de tilpasses vigselshandlingens gudstjenestlige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.

 

Praktiske opplysninger om vigsel

Dersom dere ønsker å gifte dere i en av kirkene i Røros prestegjeld, kontakt kirkekontoret for å gjøre en reservasjon. Der får dere også detaljerte opplysninger om utleiepriser.

 

Kirkekontoret hjelper til med opplysninger om hvilke papirer dere trenger. Det er Folkeregisteret som undersøker om paret som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ekteskapsloven ble endret i 2004 slik at prester og andre med vigselsrett ikke lenger står for prøvingen av ekteskapsvilkårene.

 

Brudeparet må selv skaffe ”Prøvingsattest/Melding om vigsel” fra Folkeregisteret, og sørge for at denne kommer vedkommende som skal stå for selve vigselen i hende. Blankettene kan lastes ned fra Skatteetatens nettsider, og sendes ditt lokale skattekontor i ferdig utfylt stand. Kryss gjerne av for at det ferdige vigselsdokumentet sendes direkte til vigsler;


Røros kirkekontor
Kjerkgata 39
7374 Røros

 

Salmevalget for vigsel

Det er ikke alltid like lett å velge de riktige salmene til en vielse. På en slik dag er man opptatt av å finne de riktige ordene. Samtidig bør salmen ha en melodi som lyder noenlunde kjent.

 

I følge ritualet skal det synges 3 salmer.

 

- Inngangssalme
- Etter tekstlesningene (denne kan eventuelt erstattes av et solistisk musikkinnslag)
- Før velsignelsen

 

Det er ikke nødvendig å ta med alle versene, hvis man velger en salme med mange vers. Velg de versene som passer best og som dere synes er finest, og ta gjerne dette opp i planleggingssamtalen dere skal ha med forrettende prest.

 

Vigselsprogram

Mange brudepar ønsker å dele ut et program til gjestene med tekst til salmer og Fadervår og opplysninger om hvem som på ulikt vis bidrar under seremonien. Slike program settes opp og trykkes av den enkelte brudepar. Forrettende prest hjelper dere gjerne i gang med dette.

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.