About Hoxa
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary making Internet.
Get in Touch
open

 

I slutten av september, 2015 nærmere bestemt 21.-27.9., inviterer Røros menighet til orgelfestival i Bergstadens Ziir.

 

Programmet er rikholdig og variert. Hver dag hele uka blir det halvtimeslange formiddagskonserter kl. 12 med gratis inngang, og hver kveld hele uka blir det storslagne konserter kl. 19 til svært gunstig pris (kr. 100,-/konsert). Programmet for de enkelte dager er som følger:

 

Mandag 21. september

 

12:00-12:30 (gratis inngang): Orgelkonsert
Richard Powell, Giske
Bach, Langlais, Fleury, Mathias

 

19:00 (kr. 100,-): Guttesopran- & orgelkonsert
Aksel Johannes S. Rykkvin, Oslo
Stephen Hicks
Røros oratoriekor
Bach, Haydn, Mozart, Mendelssohn, Weitz

 

Tirsdag 22. september

 

12:00-12:30 (gratis inngang): Orgelkonsert
Piotr Csarakcziew, Krakow
Bach, Liszt

 

19:00 (kr. 100,-): Orgelkonsert
Andrew Dean, Manchester
Sweelinck, Purcell, Bach, Mozart, Mendelssohn, Dubois

 

Onsdag 23. september

 

12:00-12:30 (gratis inngang): Clavichord- & cembalokonsert
Jon Baxendale, Tynset
Freschobaldi, Sweelinck, Bull

 

19:00 (kr. 100,-): Fiolin- & orgelkonsert
Gough Duo, London
Bach, Rheinberger, Langlais, Svendsen, Olssen, Rutti

 

Torsdag 24. september

 

12:00-12:30 (gratis inngang): Student-orgelkonsert
Norges arktiske universitet

 

19:00 (kr. 100,-): Orgelkonsert
Kåre Nordstoga, Oslo
Mendelssohn, Grieg, Brahms, Bach, Nystedt

 

Fredag 25. september

 

12:00-12:30 (gratis inngang): Orgelkonsert
Bjørn Vedvang, Trondheim
Titalouze, Franck, de Gringy

 

19:00 (kr. 100,-): Orgelkonsert
Bjørn Andor Drage, Bodø
Dandrieu, Bach, Mendelssohn, Lindeman, Nystedt

 

Lørdag 26. september

 

12:00-12:30 (gratis inngang): Orgelkonsert
Orgelklubben Ludvig, Trondheim

 

19:00 (kr. 100,-): Messing- og orgelkonsert
Consonus messingkvintett, Trondheim
Stephen Hicks, Røros
Gabrieli, Boellmann, Guilmant

 

Søndag 27. september

 

11:00 (gratis inngang): Gudstjeneste
Sokneprest Harald Hauge
Kantor Stephen Hicks
Barokkorgelet fra 1742
Freschobaldis Messe fra Fiori Musicali 1635

 

Røros orgelfestival har også egen Facebookside. Klikk på festivallogoen under for å komme til denne siden, hvor du blir holdt oppdatert på festivalkunstnere og presentasjon av verker:

 

I forbindelse med Kirkevalget 2015 skal det velges nye menighetsråd i Røros, Hitterdal, Brekken og Glåmos sokn. I tillegg skal det velges nytt bispedømmeråd for Nidaros bispedømme; landets 11 bispedømmeråd utgjør tilsammen Kirkemøtet i Den norske kirke.

 

Til valget på bispedømmeråd foreligger det to lister, Nominasjonskomiteens liste samt en liste fra kirkepartiet Åpen folkekirke. Sistnevnte liste har en kandidat fra en av våre menigheter, nemlig Jon Høsøien fra Røros sokn. Du finner presentasjoner av begge listenes kandidater her.

 

Hva angår kandidatene ved de fire menighetsrådsvalgene i våre menigheter finner du listene nederst i dette artikkelvinduet.

Begge valg, både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg, finner sted samtidig. Tid for valget er mandag 14. september. Stedet valget foregår finner du her:

 

Røros og Hitterdal sokn:
Verket Røros, Røros gymbygg

Mandag 14.09.2015 09:00–20:00

 

Brekken sokn:
Brekken forsamlingslokale, Bjørkly
Mandag 14.09.2015 12:00-19:00

 

Glåmos sokn:
Glåmos samfunnshus
Mandag 14.09.2015 12:00–19:00

 

Forhåndsstemming:
Kirkekontoret på Røros, Kjerkgata 39, 7374 Røros
Torsdager og fredager 10:00-14:00 i tidsrommet 13.08.2015-11.09.2015

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Brekken sokn:

NR NAVN ALDER
1 JAN SØDAL 58
2 RANDI FINBORUD BORGOS 66
3 ODD MOEN 60
4 ODDRUN KLEMMETVOLD 73
5 JO INGE MELIEN 38
6 MARI EGGEN 48
7 PER HJORT 46
8 DAGNY IRENE KOKKVOLL 57
9 JAN HELGE TRONSAUNE 67
10 HANS ARILD SKOTT TØNDEL 50
11 ROALD MØLLER 63
12 MARIT SANDVIK STRICKERT 57
13 REIDUN BÅTNES SØDAL 65
14 LEIF OVE TAMNES 55
15 ASTRID BRYNHILDSVOLL 65

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Glåmos sokn:

NR NAVN ALDER
1 ODDMAR HAUGSBAK 48
2 ANITA HEKSEM SANDNES 46
3 HANS KNOFF MORTENSEN 44
4 LENE KATHRINE GULLIKSTAD 39
5 HANS GUNNAR SORKEN 24
6 GUNNVEIG SANDNES 49
7 BJØRN SANDNES 58
8 WENCHE JOHNSEN SJØVIK 39
9 BJØRG SAKRISVOLL SUNDT 59
10 TOR RENOLEN 60
11 KIRSTEN VÅRHUS TØRRESVOLD 63
12 JORUNN BENDIXVOLD 66
13 HILDE FJORDEN 36

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Hitterdal sokn:

NR NAVN ALDER
1 OLA ARVID FERAGEN 71
2 INGRID BRYNHILDSVOLL SVENDSEN 54
3 JOHANNES NICOLAY GRUE 72
4 HANNE LISBET WESTBERG 43
5 OLE ERIK NILSGÅRD FERAGEN 25
6 GEIR ARNE SAKRISVOLL 47
7 PAUL ÅGE HARSJØEN 58
8 BJØRG EVA SEVATDAL 58

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Røros sokn:

NR NAVN ALDER
1 RUTT KARIN SØDAHL ENGZELIUS 59
2 KNUT AASHEIM 60
3 JON HØSØIEN 71
4 ARNFINN HERMOD STRØMMEVOLD 60
5 BENTE SUNDT 52
6 INGRID NÆSS 74
7 ARNE GRÅDAL 64
8 RUTH KARIN SANDNES 53
9 BJØRG IRENE PRYTZ SOLVANG 59
10 KJELL MORTEN HANSEN 52
11 JOHANNE BÅRDSTU 63
12 ANNE MARGRETHE SÆTHER NORDBY 60
13 BJØRG ELSA ENGAN DØHL 63
14 EVA HELENE TRØNNES 70
15 ASTRID TELEBOND HARSJØEN 71

 

 

 

Biskopen kom, så og hørte, bekreftet og utfordret. Bispevisitasen 3.-7. juni ble en flott opplevelse som forhåpentligvis også har satt i gang noen viktige prosesser i kirke og menighet lokalt hos oss.

 

Som forberedelse til visitasen ble det utarbeidet to fyldige visitasberetninger, en fra fellesrådet og en fra soknepresten på vegne av embete og råd. Disse to beretningene kan lastes ned og leses her:

 

Fellesrådets visitasberetning
Visitasberetning fra sokneprest og menighetsråd

 

Biskopens visitasforedrag samt andre protokoller fra visitasdagene kan leses her:

 

Referat fra prostens forarbeidsmøte om mål og visjoner for menighetens liv

Biskopens refleksjoner rundt arven etter Johan Falkberget

Referat fra møte med Røros kommune

Biskopens visitasforedrag

 

Bildene under viser noen glimt fra visitasen. (Foto: Øystein Flø og Harald Hauge.) Programmet var lagt opp slik at biskopen var innom alle sokn og alle kirker i løpet av visitasdagene.

Røros kirke, Bergstadens Ziir, har av TripAdvisor blitt kåret til det 6. beste landemerket i Norge å besøke i 2015!

 

(Klikk på bildet for å se Ziirens side hos TripAdvisor.)

 

Destinasjon Røros har sendt ut pressemelding om utmerkelsen. Den kan leses her. Saken er også behørig omtalt på Destinasjon Røros sine nettsider.

Biskop Tor Singsaas skal ha visitas i menighetene i Røros kirkelige fellesrådsområde, tilsvarende Røros kommune, i uke 23/2015.

 

Besøke Røros kirke

Bergstadens Ziir, også bare kjent som Røros kirke, ble bygd i kobberverkets glanstid “til Guds ære og bergstadens pryd” - "ziir" betyr "pryd". Mange som besøker bergstaden Røros ønsker også å se Ziiren. Opplysninger om åpningstider utenom annonserte arrangement finner du her.