About Hoxa
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary making Internet.
Get in Touch
open

Røros menighets årsmelding for 2016 ble godkjent under menighetens årsmøte mandag 24. april 2017. Klikk på forsidebildet under for å lese årsmeldingen i pdf-format. Du kan også klikke her for å studere en oversikt som ble lagt fram på årsmøtet; oversikten inneholder en presentasjon av årshjulet for 2016 samt en del interessant sammenlignende statistikk for kirkelivet hos oss de siste årene.

 

Vil du lese årsmeldinger fra de andre rådene hos oss, finner du disse her:

 

 

 

 

 

 

 

Kirkelige konfirmanter i Glåmos menighet 2016/2017

Konfirmasjon i Glåmos kirke, torsdag 25. mai kl. 11:00

Chris Adrian   Barø
Kristoffer Fuglstad Bendixvold
Sander Bekkos Holm
Mår Martesønn Lidahl
Frida Malene   Sandkjernan
Eva Marie   Sorken


Kirkelige konfirmanter i Røros menighet 2016/2017

Konfirmasjon i Bergstadens Ziir, lørdag 27. mai kl. 11:00

Nor Brean Almås
Erle   Aunmo
Jørgen   Bekkos
Lasse Sebastian   Brekkan
Stian   Brynhildsvoll
Andrew   Buchanan
Jens Thomas   Bøhn
Nora Hunter Drøyvollsmo
Tina   Eggen
Torstein   Engan
Oliver Aa Engzelius
Camilla Sundt Gravseth
Eva Christine   Gullikstad
Henrik Knutsen Gullikstad
Dina Helén Røsten Hellemstulen
Einar   Hollum
Odin Myrvang Holm
Sara   Holøien
Peter Sebastian Søtvik Høistad
Vilde Schwencke Johnsbråten
Adrian Jamtseter Knudsen
Sivert Liabø Kvarteig
Sivert   Kvikne
Emilie   Løkken
Eline Taarnesvik Løvø
Sverre Sorken Modell
Helene Møller Moe
Kristine   Nilsgård
Anna   Rønning
Erik   Schjølberg
Lavrans Stjern Schjølberg
Vilde   Sjøvold
Inga   Skjevdal
Henning   Tamnes
Jakob Hjellnes Tidemann
Lars Martin   Tømmerhoel
Jostein Johnsen Tørresdal
Elise Opdal Unsgård
Axel William   Wagenius

 

Kirkelige konfirmanter i Brekken menighet 2016/2017

Konfirmasjon i Brekken kirke, søndag 4. juni kl. 11:00

Gunhild Frostvoll
Andreas Kokkvoll
Jonas Kokkvoll
Halvor Konow
Frida Skott
Matias Torpet

 

 

 

Ved årsskiftet ble relasjonene mellom staten og Den norske kirke endret. Fra og med 1. januar 2017 er alle kirkeansatte som til nå har vært statsansatte overført til et nyopprettet kirkelig rettssubjekt. Enklere sagt: Den norske kirkes prester er ikke lenger statstjenestemenn. Den gamle statskirken er historie.

Kirkerådet sendte i den forbindelse denne hilsenen til samtlige menigheter i Den norske kirke:

Kjære menighet!

Vi går inn i et nytt år. 2017 er et merkeår i Den norske kirkes historie. Det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen, noe som ble starten på reformasjonen og førte til omfattende endringer i kirke og samfunnsliv. Reformasjonsjubileet blir markert på mange måter i kirkene i løpet av 2017 og gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro.

1. januar 2017 skjer den største organisatoriske endringen av Den norske kirke siden reformasjonen, et tydelig skille mellom stat og kirke, slik de statlige myndighetene uttrykker det. Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.

Det siste hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområder til organer for Den norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble Bispemøtet formalisert og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet, Ny kirkelov som blant annet regulerer forholdet mellom kommunen og menighetene, kom i 1996 og de kirkelige fellesrådene ble opprettet.

Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 blir Den norske kirke nå et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ.

Prester, biskoper, ansatte ved bispedømmeråd og de nasjonalkirkelige råd har vært embets- og statstjenestemenn fram til 1. januar 2017. Alle disse, omkring 1600 ansatte, er fra og med 1. januar overført til det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke.

Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 16: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.

Kirkens kall og oppgave overfor folk og land videreføres. Vi vil også i årene fremover fylle oppgaven som Norges folkekirke.

Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2017 endrer vilkårene for Den norske kirke. Men kirkens virksomhet og lokale nærvær blir ikke endret.

«Mer himmel på jorda» er Den norske kirkes visjon. Ved dette forstår vi oss som en del av Kristi bevegelse på denne jord. Gjennom ord og handling skal vi formidle Guds kjærlighet gjennom Jesus Kristus like til jordens ender.

Må Gud velsigne dette året vi nå går inn i.

Må Gud velsigne kirken og gi oss kraft og kjærlighet til å være vitner om Guds nåde.

Med hilsen fra Kirkerådet.

 

Rørosmartnan

 

Rørosmartnan 2017 begynner tirsdag 21. februar. Røros menighet er også en del av martnaslivet.

 

Ved hjelp av frivillige holder vi Bergstadens Ziir åpen for publikum enkelte martnasdager. Kirka er åpen kl. 12:00-16:00 tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Er du sulten - og det blir man jo i løpet av en martnasdag! - anbefaler vi en tur innom Café Hungry Soul på Menighetshuset. Her et det åpent hver dag 12:00-16:00 med salg av varm suppe, vafler og kake, varme og kalde drikker. Drivere er Røros Soul Children.

 

Onsdag kveld blir det tradisjonen tro Forbondemesse i Bergstadens Ziir. Årets messe begynner kl. 19:30 og har overskriften "Broderfolk". Det er gratis adgang og stemningsgaranti, og det blir anledning til å gi en gave til Forbonderiksdagen ved utgangen.

 

Alle de andre kveldene i martnasuka er det konserter i kirka. Tirsdag kveld kan du høre Elisabeth Andreassen sammen med lokale kor. Torsdag kveld spiller H.M. Kongens Gardes Musikkorps. Fredag kan du høre Dalakopa og Brass Brothers i samspill, og lørdag ettermiddag synger vokalkvintetten Fauna konserten Solefall. Søndag klokka 11, når martnaslivet stilner, er det høymesse i Bergstadens Ziir.

 

Ha en trivelig martnasopplevelse, og velkommen til kirke!

 

 

Årsmelding for 2015 for Røros menighetsråd er nå tilgjengelig på nett. Trykk på bildet av forsiden under for å lese:

 

 

 

Besøke Røros kirke

Bergstadens Ziir, også bare kjent som Røros kirke, ble bygd i kobberverkets glanstid “til Guds ære og bergstadens pryd” - "ziir" betyr "pryd". Mange som besøker bergstaden Røros ønsker også å se Ziiren. Opplysninger om åpningstider utenom annonserte arrangement finner du her.

 

 

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.