About Hoxa
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary making Internet.
Get in Touch
open

Røros kirke, Bergstadens Ziir, har av TripAdvisor blitt kåret til det 6. beste landemerket i Norge å besøke i 2015!

 

(Klikk på bildet for å se Ziirens side hos TripAdvisor.)

 

Destinasjon Røros har sendt ut pressemelding om utmerkelsen. Den kan leses her. Saken er også behørig omtalt på Destinasjon Røros sine nettsider.

Biskopen kom, så og hørte, bekreftet og utfordret. Bispevisitasen 3.-7. juni ble en flott opplevelse som forhåpentligvis også har satt i gang noen viktige prosesser i kirke og menighet lokalt hos oss.

 

Som forberedelse til visitasen ble det utarbeidet to fyldige visitasberetninger, en fra fellesrådet og en fra soknepresten på vegne av embete og råd. Disse to beretningene kan lastes ned og leses her:

 

Fellesrådets visitasberetning
Visitasberetning fra sokneprest og menighetsråd

 

Biskopens visitasforedrag samt andre protokoller fra visitasdagene kan leses her:

 

Referat fra prostens forarbeidsmøte om mål og visjoner for menighetens liv

Biskopens refleksjoner rundt arven etter Johan Falkberget

Referat fra møte med Røros kommune

Biskopens visitasforedrag

 

Bildene under viser noen glimt fra visitasen. (Foto: Øystein Flø og Harald Hauge.) Programmet var lagt opp slik at biskopen var innom alle sokn og alle kirker i løpet av visitasdagene.

Det feires fire konfirmasjonsgudstjenester i våre kirker denne våren:

 

  • Glåmos kirke: Torsdag 14. mai kl. 11:00.
  • Bergstadens Ziir: Lørdag 16. mai kl. 11:00.
  • Bergstadens Ziir: Lørdag 16. mai kl. 13:00.
  • Brekken kirke: Søndag 24. mai kl. 11:00.

Oversikten over de kirkelige konformantene på de ulike gudstjenestene i Røros kirkelige fellesrådsområde finner du her.

 

 

Biskop Tor Singsaas skal ha visitas i menighetene i Røros kirkelige fellesrådsområde, tilsvarende Røros kommune, i uke 23/2015.

 

Røros menighet holdt sitt årsmøte tirsdag 28. april 2015. Under møtet ble årsmeldingen for 2014 godkjent. Årsmeldingen kan leses her.

 

 

Besøke Røros kirke

Bergstadens Ziir, også bare kjent som Røros kirke, ble bygd i kobberverkets glanstid “til Guds ære og bergstadens pryd” - "ziir" betyr "pryd". Mange som besøker bergstaden Røros ønsker også å se Ziiren. Opplysninger om åpningstider utenom annonserte arrangement finner du her.