Slik ser en vanlig uke ut

(kirkens uke starter på søndag, nyskapelsens dag):

Søndag:

 - Gudstjeneste i en eller flere av våre kirker. Kl 11:00 eller 18:00 

Tirsdag: 

 - Yoga på Røros menighetshus

 - Konfirmantundervisning (utvalgte tirsdager)

 - Menighetsrådsmøter (en gang i måneden)

Onsdag:

 - Småbarnssang med middag for småbarnsfamilier (noen onsdager i semesteret)

Torsdag:

 - Babysang

 - Korøving for Barnegospel

 - Korøving for Soul Children

 - Museets bergstadvandring med kirkebesøk

Torsdag og Fredag: 

  - Begravelser og bisettelser

Lørdag:

 - Vielser

 - Åpen kirke (store deler av året)

 - Museets bergstadvandring med kirkebesøk

 - Konserter (ved ujevne mellomrom, kan også falle på andre ukedager)

 

 

 

Den norske kirke er en del av den verdensvide kristne kirke. Kirka vår hører hjemme i den lutherske avdelingen av kirkefamilien og forstår sin identitet og sitt oppdrag i tradisjonen etter den reformasjonen Martin Luther ledet på begynnelsen av 1500-tallet. Du kan lese mer om Den norske kirkes selvforståelse på Den norske kirkes webportal.

 

Livet i våre lokalmenigheter kretser rundt kirkas klassiske kjennetegn: Dåpen, nattverden, Bibelen og bønnen, alle fire forankret i det store fellesskapet som utgjøres av kirkas døpte medlemmer. Kirke er noe vi er sammen - med Gud i Kristus og med hverandre. Sentrum i kirkas liv er gudstjenestefeiringen søndag; disse annonseres i kalenderen på denne nettsiden. Vi legger vekt på at våre møtesteder skal være åpne, trygge, tilgjengelige og gjenkjennbare. Menighetene hos oss driver dåpsopplæringsarbeid for alle aldersgrupper. Vi driver to kor i menighetenes regi - Barnegospel og Soul Children - og vi tilbyr andre små og store arenaer å engasjere seg i for folk i alle aldre. Alle våre kirker har dessuten kirkegårder, og det er fellesrådet som steller kirkegårdene og forvalter de praktiske sidene rundt gravferder i vår kommune.

 

Røros kirkelige fellesråd av Den norske kirke er en administrativ enhet som består av fire lokalmenigheter: Røros, Brekken, Glåmos og Hitterdal. Det ligger fem vigslede kirkerom og et gravkapell i menighetene, og kirkas mangfoldige liv ledes og administreres fra kirkekontoret i Raukassa i Kjerkgata 39. Du er velkommen til å ta kontakt med kontoret om det er noe du lurer på. Vi har også en Facebookprofil som vi anbefaler deg å følge for informasjon og nyheter om menighetslivet hos oss.

 

De valgte menighetsrådene utgjør det demokratisk valgte lederskapet i menighetene, og fellesrådet er sammensatt av representanter fra nettopp menighetsrådene. Kontaktinformasjon til rådene finner du under menypunktet "Kontakt" i toppmenyen.

 

Bergstadens Ziir er verdt et besøk også mellom de kirkelige handlingene. Men Ziiren er slett ikke bare et museum. Den er også et helligsted - et tempel for vår tid - og en viktig kulturinstitusjon. Ved siden av gudstjenester og kirkelige handlinger holdes det også et stort antall konserter i kirka hvert eneste år. Vi legger vekt på kirkemusikk og på kultur i vid forstand, og ønsker å være en arena som kan speile livet i hele dets bredde.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.