2023 er valgår for Den norske kirke, så vel som kommunen.

Valgdagen er mandag 11. september, og kirkens valglokale ligger i samme lokale som kommunens.

Det vil også være mulig å forhåndsstemme i perioden 10. august- 8.september, både på kirkekontoret og digitalt på kirkevalget.no eyJwYXRoIjoidGhlLWNodXJjaC1vZi1ub3J3YXlcL2ZpbGVcL1dHb0M2WEFSdm45cWQyVXQ1Q2N6LmpwZyJ9_the-church-of-norway_aVxK8NpaIpbMaD-5mUyKvVUhN_5Anyx.jpg

 

 

TID OG STED FOR VALGET

Røros og Hitterdal sokn:

Verket Røros, Turnhallen

Mandag 11.09.23, kl. 10.00 – 20.00

 

Glåmos:

Glåmos Samfunnshus

Mandag 11.09.23, kl. 12.00 – 19.00

 

Brekken:

Brekken forsamlingslokale, Bjørkly

Mandag 11.09.23, Kl. 12.00 – 19.00

 

FORHÅNDSSTEMMING

Fysisk

Kirkekontoret på Røros, Kjerkgata 39, 7374 Røros.

Torsdager i uke 32, 33, 34, 35 og 36 kl. 10.00 – 14.00.

Torsdag 31. august kl. 10.00-20.00

Digitalt

https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/nyheter-om-valget/digital%20f%C3%B8rehandsstemming/ 

 

 

NOMINASJONSLISTER TIL MENIGHETSRÅD

 

Brekken menighetsråd

1

Kristin Håbjørg

2

Carl Georg Konow

3

Kjersti Brynhildsvoll

4

Lars Petter Melien

5

Reidun Båtnes Sødal

6

Leatella Valset

7

Per Inge Sjøvold

8

Arne Inge Kokkvoll

9

Ole Jørgen Tamnes

 

Glåmos menighetsråd

1

Marthe Wang

2

Lene Kathrine Gullikstad

3

Ruth Eva Sundt

4

Trond Sjøvold

5

Pål Granøien

6

Liv Marie Engan

7

Kjersti Skjervagen

8

Rita Kulseth

9

Anders Knoff Sundt

 

Hitterdal menighetsråd

1

Inger Lise Tellebon

2

Geir Arne Sakrisvoll

3

Svein Arne Kjelsberg

4

Eli Hånes

5

Randi Feragen

6

Jon Iver Nilsgård Feragen

7

Mette Solli

8

Hanne Westberg

9

Arne Svendsen

 

Røros menighetsråd

1

Rutt-Karin Sødahl Engzelius

2

Bjørn Ingvald Eidsvåg

3

Elin Nordvik

4

Otto Klykken

5

Pauline Tamnes

6

Ingvild Aas

7

Laila Elisabeth Myran

8

Mona Elisabeth Dyrøy

9

Knut Aasheim

10

Kari Grotdal Brænd

11

Wenche Aune

12

Hilde Flatås Dahlen

13

Bjørg Galåen

14

Ann Kristin Saur

15

Trine Lise Murberg Trønnes

 

 

BISPEDØMMERÅDSVALG

Mer informasjon kommer.

 

 

Kirkevalget_2023_bokmaèl_RGB.png

Stemme ved kirkevalget?

Tusenvis av kandidater stiller til valg og alle medlemmer av Den norske kirke er invitert til å være med å påvirke fremtidens kirke ved å avgi sin stemme. Alle stemmer teller. Ved å bruke din stemme i kirkevalget kan du være med å forme Den norske kirke der du bor (menighetsrådsvalg) og i regionen din og nasjonalt (bispedømmerådsvalg).

Er du medlem i den norske kirke, er det din kirke. Du hører til! Derfor bør du stemme ved kirkevalget!

Hvem kan stemme?

Du som er medlem og er over 15 år eller eldre i valgåret kan stemme i kirkevalget. Du kan sjekke om du er medlem ved å gå inn på kirken.no/medlem. Der kan du også melde deg inn. Alle medlemmer har stemmerett i det soknet de er bosatt i.

Hvordan forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i perioden 10.august-8. september - fysisk eller digitalt. Den digitale forhåndsstemmingen gjøres enkelt ved å logge deg på valgporten på kirkevalget.no. Dette kan du gjøre fra hvor som helst.

I samme periode kan du forhåndsstemme fysisk på Røros kirkekontor i kontorets åpningstider. 

Hvis du vil stemme i et annet sokn enn der du vanligvis bor, må du gjøre det før 1. september.

 eyJwYXRoIjoidGhlLWNodXJjaC1vZi1ub3J3YXlcL2ZpbGVcL2FNN1J2WTVwMmVnd3pBSlBlQkRpLmpwZyJ9_the-church-of-norway_sdUTkpzLfBO8B6gVkQabVuK3-KCJpuy.jpg

Hvem kan jeg stemme på?

Du kan avgi stemme i både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.

Menighetsrådet der du bor har ei liste med navn du kan stemme på. På den lista kan du gi tre personer en ekstra stemme og ved det flytte dem oppover lista. Vi har 4 sokn med eget menighetsråd i Røros kommune: Røros, Hitterdal, Glåmos og Brekken. Alle stiller med hver sin liste. Du stemmer i det soknet du hører til. 

Røros kommune ligger i Nidaros bispedømme. Det betyr at du kan stemme på kandidater til bispedømmerådet i Nidaros. Det er bispedømmerådene som utgjør Kirkemøtet (det nasjonale organet), så dette er både et regionalt valg og et nasjonalt valg. I bispedømmerådsvalg er det flere lister å valge mellom. Også her kan du gi dobbeltstemme til enkeltperosner på lista, også fra en annen liste enn den du velger å stemme på.

Jeg skal flytte, hvor stemmer jeg da?

30. juni er fristen for å melde flytting av sokn og bispedømme. Hvis du flytter etter 30. juni, skal du stemme der du bodde før 30. juni.

Kan jeg stemme fra et annet sted enn der jeg har adresse?

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i hele landet. Husk å ha med legitimasjon! Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du har adresse, må du gjøre det senest 1. september. Du kan dessverre ikke stemme fra utlandet.

Hvorfor kan man stemme når man er 15 år?

15 år er religiøs myndighetsalder i Norge. Derfor har du stemmerett fra du er 15 år i kirkevalget. For å stemme ved kirkevalget må du fylle 15 år i valgåret og være døpt. Det vil si at alle medlemmer som er født i 2008 eller tidligere har stemmerett. 

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en god leseopplevelse.