Utskrift

Er en møteplass for samtale, tro og tvil, og et forum hvor en kan drøfte aktuelle tros- og samfunnsspørsmål:

 

 

Våre møter annonseres i arrangementskalenderen.

For å sikre driften av forumet inviterer vi til medlemskap. Medlemskontingent er kr 150,- /kalenderår.