Utskrift

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss. Den norske kirke er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Vi følger den nye personopplysningsloven - også kalt GDPR - som ble innført sommeren 2018 og gjelder for alle trossamfunn i EØS-området.

 

Du kan lese mer om Den norske kirke, personvern og informasjonssikkerhet ved å klikke her.

 

Trossamfunn og firmaer har bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 

Når kirken behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til:

 

Datatilsynet gjennomgår dine rettigheter

 

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kirkens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet.