Utskrift

En søndag i semesteret inviterer vi til Ung Messe i Røros kirke sammen med Røros Soul Children. Etter gudstjenesten åpner Menighetshuset for alle som vil være der for kirkekaffe og det vi ellers måtte synes er moro: Spill, leker, film, musikk, kafé... her er det rom for mye forskjellig!