Utskrift

LysVåken er en kirkeovernattinngshappening for sjetteklassinger. De første årene lå LysVåken natt til Første søndag i advent, men arrangementet har fra 2012 vært lagt til natta før Fastelavnssøndag. LysVåken avsluttes med Karnevalsgudstjeneste i Røros kirke med påfølgende kirkekaffe i Menighetshuset.

 

Vinteren 2020 inviteres 2008-kullet av våre døpte medlemmer til LysVåken 15.-16. februar.

 

For generell info om LysVåken, se konseptets nettsider.