Utskrift

Hver høst, i oktober måned, inviterer Brekken, Glåmos, Hitterdal og Røros menigheter alle sine fireåringer til en familiegudstjeneste med utdeling av Min kirkebok. De som ønsker det får også boka Mijjen gærhkoe-gærja i tillegg. Vi oppfordrer gjerne til å motta begge bøkene.