Utskrift

Våren 2020 har det vært vanskelig å gjennomføre årsmøter på vanlig vis. Menighetenes årsmeldinger for 2019 blir derfor sluttført av menighetsrådene.

 

Årsmelding for Røros menighet 2019: Klikk på bildet!