Utskrift

I forbindelse med arbeidene med å restaurere kirkegårdsmurene mellom øvre og nedre kirkegård, vil veien mellom de to nivåene være stengt en periode sommeren 2020. For å gjøre det mulig å ferdes mellom kirkegårdsområdene er det satt opp en trapp i forlengelsen av den nyrestaurerte steintrappa bak kirka (ved sakristidøra). Benytt denne gjerne denne trappa for å komme deg til øvre kirkegård i sommer.