Utskrift

Det er i dag sendt ut melding fra Nidaros biskop med beskjed om tiltak for å begrense koronasmitte. I første omgang innebærer tiltakene at det ikke blir holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere. Dette innebærer altså at planlagte gudstjenester søndag 15. mars og søndag 22. mars avlyses.

 

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

 

- Som kirke må vi ta vårt ansvar for å begrense smitten, sier stiftsdirektør Steinar Skomedal. Fra i dag av iverksettes derfor følgende tiltak. Disse gjelder i første omgang til og med 22. mars:

 

  1. Alle offentlige gudstjenester avlyses.
  2. Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie.
  3. Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket gudstjeneste. Deltagelsen begrenses til et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie og faddere.
  4. Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på mer enn 50 deltagere avlyses.
  5. Der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.
  6. Ytterligere tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger.
I dag har det også kommet melding om at skoler og barnehager og en rekke andre offentlige institusjoner i vårt nærmiljø stenges fra og med torsdag ettermiddag. Dette får også konsekvenser for kirkelige arrangement: Alle trosopplæringstiltak og samlinger for barn og unge i kirkelig regi, avlyses så lenge skoler og barnehager holdes stengt.
 

Informasjon om ytterligere tiltak vil fortløpende bli lagt ut her på våre nettsider, samt på vår Facebookprofil.