Utskrift
I forbindelse med kirkevalget 2019 skal det velges nye menighetsråd i Røros, Hitterdal, Brekken og Glåmos sokn.

Samtidig skal det velges leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd.

 
Tid og sted for valget:
Røros og Hitterdal sokn:
Verket Røros, Røros Gymbygg
Mandag 09.09.19 kl 09:00–20:00

Glåmos:
Glåmos Samfunnshus
Mandag 09.09.19 kl 12:00–19:00

Brekken:
Brekken forsamlingslokale, Bjørkly
Mandag 09.09.19 kl 12:00–19:00

Forhåndsstemming:
Kirkekontoret på Røros, kjerkgt. 39, 7374 Røros
Torsdager i uke 33, 34, 35 og 36 kl 10:00–14:00

Kandidatlister for menighetsrådsvalgene:

 

Røros menighetsråd

1. RUTT KARIN SØDAHL ENGZELIUS
2. KJELL MORTEN HANSEN
3. ANNE MARGRETHE SÆTHER NORDBY
4. RUTH-KARIN SANDNES
5. BJØRN INGVALD EIDSVÅG
6. PAULINE TAMNES
7. OTTO KLYKKEN
8. INGVILD AAS
9. TROND HELGE DALSEG
10. WENCKE HELEN ELISABETH WESSEL
11. MONA ELISABETH DYRØY
12. ELIN NORVIK
13. LAILA ELISABETH MYRAN
14. ANNE JORUN KIRKHUS LIEN
15. ELDBJØRG HAANÆS

Brekken menighetsråd

1. ODD MOEN
2. REIDUN BÅTNES SØDAL
3. JO INGE MELIEN
4. BERIT SAKRISVOLL
5. INGRID TAMNES
6. STEIN NORDBREKKEN
7. PER OLAV BAKKEN
8. KRISTINE BJERKE MOEN
9. TORGRIM TORPET
10. SIGNY THORSVOLL
11. ANNE NORDBREKKEN

Glåmos menighetsråd

1. HEIDI MØLMANN KLEMMETVOLL
2. HANS GUNNAR SORKEN
3. ANITA HEKSEM SANDNES
4. AUD SANDNES
5. MARTHE WANG
6. LIV MARIE ENGAN
7. TROND SJØVOLD
8. RUTH EVA SUNDT
9. METTE KVERNENG SANDNES
10. TORUN SEGLEM SANDNES
11. VIDAR GJEMSE

Hitterdal menighetsråd

1. INGER LISE TELLEBON
2. SVEIN ARNE KJELSBERG
3. OLE ERIK NILSGÅRD FERAGEN
4. ELI HÅNES
5. BJØRG EVA SEVATDAL
6. GEIR ARNE SAKRISVOLL
7. RUNE LANGEN
8. ØYSTEIN KOJEDAL
9. EVA ØSTBY