Utskrift
I forbindelse med Kirkevalget 2015 skal det velges nye menighetsråd i Røros, Hitterdal, Brekken og Glåmos sokn. I tillegg skal det velges nytt bispedømmeråd for Nidaros bispedømme; landets 11 bispedømmeråd utgjør tilsammen Kirkemøtet i Den norske kirke.

 

Til valget på bispedømmeråd foreligger det to lister, Nominasjonskomiteens liste samt en liste fra kirkepartiet Åpen folkekirke. Sistnevnte liste har en kandidat fra en av våre menigheter, nemlig Jon Høsøien fra Røros sokn. Du finner presentasjoner av begge listenes kandidater her.

 

Hva angår kandidatene ved de fire menighetsrådsvalgene i våre menigheter finner du listene nederst i dette artikkelvinduet.

Begge valg, både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg, finner sted samtidig. Tid for valget er mandag 14. september. Stedet valget foregår finner du her:

 

Røros og Hitterdal sokn:
Verket Røros, Røros gymbygg

Mandag 14.09.2015 09:00–20:00

 

Brekken sokn:
Brekken forsamlingslokale, Bjørkly
Mandag 14.09.2015 12:00-19:00

 

Glåmos sokn:
Glåmos samfunnshus
Mandag 14.09.2015 12:00–19:00

 

Forhåndsstemming:
Kirkekontoret på Røros, Kjerkgata 39, 7374 Røros
Torsdager og fredager 10:00-14:00 i tidsrommet 13.08.2015-11.09.2015

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Brekken sokn:

NR NAVN ALDER
1 JAN SØDAL 58
2 RANDI FINBORUD BORGOS 66
3 ODD MOEN 60
4 ODDRUN KLEMMETVOLD 73
5 JO INGE MELIEN 38
6 MARI EGGEN 48
7 PER HJORT 46
8 DAGNY IRENE KOKKVOLL 57
9 JAN HELGE TRONSAUNE 67
10 HANS ARILD SKOTT TØNDEL 50
11 ROALD MØLLER 63
12 MARIT SANDVIK STRICKERT 57
13 REIDUN BÅTNES SØDAL 65
14 LEIF OVE TAMNES 55
15 ASTRID BRYNHILDSVOLL 65

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Glåmos sokn:

NR NAVN ALDER
1 ODDMAR HAUGSBAK 48
2 ANITA HEKSEM SANDNES 46
3 HANS KNOFF MORTENSEN 44
4 LENE KATHRINE GULLIKSTAD 39
5 HANS GUNNAR SORKEN 24
6 GUNNVEIG SANDNES 49
7 BJØRN SANDNES 58
8 WENCHE JOHNSEN SJØVIK 39
9 BJØRG SAKRISVOLL SUNDT 59
10 TOR RENOLEN 60
11 KIRSTEN VÅRHUS TØRRESVOLD 63
12 JORUNN BENDIXVOLD 66
13 HILDE FJORDEN 36

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Hitterdal sokn:

NR NAVN ALDER
1 OLA ARVID FERAGEN 71
2 INGRID BRYNHILDSVOLL SVENDSEN 54
3 JOHANNES NICOLAY GRUE 72
4 HANNE LISBET WESTBERG 43
5 OLE ERIK NILSGÅRD FERAGEN 25
6 GEIR ARNE SAKRISVOLL 47
7 PAUL ÅGE HARSJØEN 58
8 BJØRG EVA SEVATDAL 58

 

Kandidatliste for menighetsrådsvalget i Røros sokn:

NR NAVN ALDER
1 RUTT KARIN SØDAHL ENGZELIUS 59
2 KNUT AASHEIM 60
3 JON HØSØIEN 71
4 ARNFINN HERMOD STRØMMEVOLD 60
5 BENTE SUNDT 52
6 INGRID NÆSS 74
7 ARNE GRÅDAL 64
8 RUTH KARIN SANDNES 53
9 BJØRG IRENE PRYTZ SOLVANG 59
10 KJELL MORTEN HANSEN 52
11 JOHANNE BÅRDSTU 63
12 ANNE MARGRETHE SÆTHER NORDBY 60
13 BJØRG ELSA ENGAN DØHL 63
14 EVA HELENE TRØNNES 70
15 ASTRID TELEBOND HARSJØEN 71